CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Aspen thừa nhận và tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân.

CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ LƯU GIỮ THÔNG TIN GÌ?

Aspen có thể thu thập và lưu giữ thông tin cá nhân liên quan đến bạn cần thiết cho mục đích tiến hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm (nhưng không giới hạn) (i) để cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin, (ii) để hỗ trợ bạn các vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, (iii) để cải thiện và hiểu rõ hơn về sở thích của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và (iv) để thực hiện các nghĩa vụ quy định của chúng tôi. Ví dụ về thông tin chúng tôi thu thập và lưu giữ bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, trình độ chuyên môn, địa chỉ, số điện thoại, số fax và địa chỉ email của bạn. Thông tin này thường được thu thập trực tiếp từ bạn nhưng đôi khi, khi làm như vậy là không hợp lý hoặc không thực tế, nó có thể được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc các nguồn có sẵn công khai. Bạn có thể chọn không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Aspen, tuy nhiên, Aspen có thể không cung cấp được sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn.

Aspen sẽ không thu thập, lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin nhạy cảm (chẳng hạn như thông tin về nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, niềm tin chính trị hoặc tôn giáo, giới tính, ngày sinh hoặc thông tin sức khỏe) trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép. Chúng tôi có thể thu thập, lưu giữ, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin nhạy cảm như thông tin sức khỏe của bạn hoặc của con bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong bối cảnh truyền đạt phản hồi hoặc để báo cáo một vấn đề hoặc sự kiện bất lợi liên quan đến một trong các sản phẩm của chúng tôi.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN NHƯ THẾ NÀO?

Aspen có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi liên quan đến các mục đích đã nêu ở trên và cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, chẳng hạn như gửi cho bạn các ưu đãi hoặc thông tin về các sản phẩm, sự kiện hoặc dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Aspen cũng có thể cho phép thông tin đó được cung cấp cho các bên thứ ba cho một mục đích tương tự. Bạn có thể chọn không nhận tài liệu tiếp thị bằng cách viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ bên dưới hoặc làm theo bất kỳ hướng dẫn nào để hủy đăng ký trong một trong các email tiếp thị của chúng tôi.

Aspen có thể tiết lộ thông tin cá nhân (ngoài thông tin nhạy cảm) cho các nhà cung cấp, nhà thầu, đại lý hoặc đối tác của mình:

  • để đáp ứng mục đích mà nó đã được đệ trình; hoặc
  • cho mục đích xử lý và thực hiện yêu cầu của bạn (ví dụ: cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ); hoặc
  • nếu chúng tôi được pháp luật yêu cầu hoặc ủy quyền tiết lộ thông tin; hoặc
  • nếu thông tin cá nhân của bạn được thu thập liên quan đến một nhà quảng bá chung, cho nhà quảng bá chung đó cho các mục đích tiếp thị và nghiên cứu.

Aspen có thể tiết lộ thông tin này cho các công ty liên kết của mình ở cả châu Á và nước ngoài, bao gồm cả công ty mẹ của Aspen, Aspen Pharmacare Holdings Limited, ở Nam Phi.

Aspen phải tuân theo các yêu cầu báo cáo bắt buộc và có thể tiết lộ thông tin nhạy cảm cho các cơ quan quản lý, các chi nhánh ở nước ngoài của Aspen ở Ireland và Nam Phi và / hoặc các bên thứ ba quản lý hoặc yêu cầu giám sát báo cáo đó thay mặt cho Aspen và theo yêu cầu của pháp luật.

TRUY CẬP, CHỈNH SỬA VÀ BẢO MẬT

Aspen sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập là chính xác, đầy đủ và cập nhật.

Bạn có thể truy cập và yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến bạn bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào. Bất kỳ yêu cầu nào như vậy nên được thực hiện trực tiếp bằng cách liên hệ với chúng tôi (xem bên dưới để biết chi tiết). Xin lưu ý rằng có một số trường hợp ngoại lệ đối với quyền truy cập vào thông tin của bạn, bao gồm (nhưng không giới hạn) khi:

  • cung cấp quyền truy cập sẽ có tác động không hợp lý đến quyền riêng tư của các cá nhân khác; hoặc
  • yêu cầu truy cập là phù phiếm hoặc bực bội; hoặc
  • thông tin liên quan đến các thủ tục pháp lý hiện có hoặc dự kiến giữa bạn và chúng tôi và thông tin sẽ không thể truy cập được bằng quá trình khám phá trong các thủ tục tố tụng đó; hoặc
  • cung cấp quyền truy cập sẽ là bất hợp pháp.
Aspen có thể tính phí cho các chi phí hợp lý phát sinh trong việc cung cấp quyền truy cập đó và sẽ tư vấn về số tiền phí trước khi truy cập được cung cấp. Aspen sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị lạm dụng, can thiệp hoặc mất mát và truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.

DỮ LIỆU LUỒNG NHẤP CHUỘT

Mỗi khi bạn truy cập Trang web, máy chủ của chúng tôi thu thập một số thông tin ẩn danh, được gọi là dữ liệu luồng nhấp chuột , bao gồm loại trình duyệt và hệ thống bạn đang sử dụng; địa chỉ của trang web bạn đã đến và chuyển đến sau khi bạn truy cập; ngày và giờ của chuyến thăm của bạn; và địa chỉ IP của máy chủ của bạn.

Aspen có thể thu thập thông tin này cho mục đích thống kê để tìm hiểu cách Trang web được sử dụng và điều hướng, bao gồm số lần truy cập, tần suất và thời lượng truy cập, thời gian phiên phổ biến nhất. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để đánh giá và cải thiện hiệu suất Trang web của chúng tôi hoặc để xác định các cá nhân có thể đe dọa tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Trang web.
COOKIES

Cookie là một phần thông tin mà máy chủ web của chúng tôi có thể gửi đến máy của bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Cookie được lưu trữ trên máy của bạn, nhưng không nhận dạng bạn hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào về máy tính của bạn.

Cookie giúp chúng tôi nhận ra bạn khi bạn truy cập lại Trang web của chúng tôi và phối hợp quyền truy cập của bạn vào các trang khác nhau trên Trang web. Chúng tôi sử dụng cookie để tìm hiểu thêm về cách bạn tương tác với nội dung của chúng tôi và giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm sử dụng Trang web của bạn.

Với hầu hết các trình duyệt internet, bạn có thể xóa cookie khỏi ổ cứng máy tính của mình, chặn tất cả cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ. Nếu bạn muốn thực hiện việc này, hãy tham khảo hướng dẫn trình duyệt hoặc màn hình trợ giúp để tìm hiểu thêm. Nếu bạn từ chối sử dụng cookie, bạn sẽ vẫn có thể truy cập Trang web của chúng tôi nhưng xin lưu ý rằng một số chức năng của nó có thể không hoạt động tốt như khi cookie được bật.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC
Aspen có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi Trang web của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web nào trong số này, nội dung của chúng hoặc việc chúng sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật trên các trang web đó. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có khiếu nại về việc Aspen tuân thủ chính sách này hoặc bất kỳ luật bảo mật hiện hành nào. Aspen sẽ xem xét và trả lời khiếu nại trong một khung thời gian hợp lý.